Politika kvality

 

Manažment spoločnosti INSEKO a.s. v súlade so strategickými zámermi spoločnosti a v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001 vyhlasuje svoj záväzok trvalému uspokojovaniu potrieb a očakávaní zákazníkov:

 

1. Trvale sledovať, analyzovať a monitorovať potreby a očakávania našich zákazníkov.

 2. Plniť požiadaviek zákazníkov v požadovanej kvalite.

 3. Trvale zvyšovať efektívnosť systému manažérstva kvality spoločnosti.

 4. Udržiavať vysokú mieru spokojnosti zainteresovaných strán.

 5. Vzdelávať  a riadiť zamestnancov, vytvárať pre nich vhodné podmienky a pracovné prostredie pre plnenie stanovených cieľov.

 6. Rozvíjať partnerské vzťahy a spoluprácu s rozhodujúcimi dodávateľmi s cieľom udržať a zlepšovať kvalitu dodávaných produktov.

 7. Aktívne zapájať pracovníkov do zlepšovania produktu a zvyšovania efektívnosti systému manažérstva kvality spoločnosti.

© 2015 INSEKO a.s. Všetky práva vyhradené. Počet prístupov: 96097
Vytvoril Viadon, s. r. o., generuje redakčný systém NetBase