Odborní partneri

Slovenská spoločnosť údržby SSU
Česká společnost pro údržbu ČSPU
IPA Slovakia
CEIT Group
S&T Žilina
Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu SSSI
Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity
Katedra priemyselného inžinierstva Žilinskej univerzity

© 2015 INSEKO a.s. Všetky práva vyhradené. Počet prístupov: 98149
Vytvoril Viadon, s. r. o., generuje redakčný systém NetBase