iWi - Údržba bez papiera

MÁM ZÁUJEM o prezentáciu riešenia (po kliknutí na odkaz budete presmerovaný na kontaktný formulár)

iWi (MOBILE INSPECTOR) bol navrhnutý ako alternatívne prostredie pre prácu s IS na riadenie údržby, ktoré umožňuje výkonným pracovníkom údržby (údržbárom) jednoduchou, prehľadnou a intuitívnou formou zaznamenávať všetky potrebnú údaje o výkone údržby tak, aby bol údržbár čo najmenej zaťažený administratívou spojenou s evidenciou výkonu a zároveň aby bol v informačnom systéme dostatok informácií potrebných pre operatívne riadenie procesu údržby a pre potreby vyhodnocovania a reportovania stavu údržby a stavu udržiavaných zariadení.

iWi približuje informačný systém údržbárovi a poskytuje mu všetky potrebné informácie o pracovnom príkaze, zariadení a pracovných postupoch. Sprostredkúva možnosť priamo pri oprave prezerať schémy a zapojenia zariadenia. Pomocou iWi je údržbár on-line informovaný o zozname úloh, ktoré má vykonať, čím je umožnené riadiacim pracovníkom údržby operatívne riadiť proces údržby, meniť priority a plánovať údržbárske činnosti na základe reálneho stavu riešenia požiadaviek.

iWi je možné prepojiť s automatizovanými systémami na riadenia skladu (Rotomat, regálový zakladač a pod.). Údržbár priamo z miesta výkonu má prehľad o náhradných dieloch, ich dostupnosti, umiestneniu, a môže priamo komunikovať zo skladom.

Základné členenie iWi:


iWi-PDA
Zahájenie práce na pracovnej zákazke sa môže vykonať pomocou tlačítka START.  Po START sa začne počítať odpracovaný čas. Údaj o START sa ukladá do evidencie na serveri, teda počítanie času nie je závislé na funkčnosti mobilného zriadenia, ktoré môže byť počas vlastného
výkonu údržby vypnuté, alebo sa výkon zapíše po odpracovaní výkonu rozsahom či hodinovo, poprípade sa zákazka štartuje overením pracovníka pri stroji (rfid, čiarový kód)...

iWi-PDA
Užívateľ môže pomocou iWi_PDA prikladať dokumenty velektronickej forme kpracovnej zákazke (fotografie, súbory ...).Štandardnou formou je vytvorenie fotodokumentácie pomocou kamery na mobilnom zariadení. Po nasnímaní obrazu užívateľ zadá popis prikladanej fotografie
a súbor sa odošle na server. Priloženú dokumentáciu je možné aj prezerať na mobilnom zariadení.
Pre Obsluhu výrobných zariadení a THP pracovníkov:
  • iWi-REQUESTOR – hlásenie požiadaviek výroby na údržbu (hlásenie porúch) alebo hlásenie akýchkoľvek požiadaviek na iné oddelenia napr. nákup, s možnosťou nastaviť viacúrovňové schvaľovanie...
iWi-REQUESTOR
V procese tvorby a spracovania hlásení a požiadaviek prostredníctvom iWi_REQUESTORA je pre každý typ hlásenia možné vkladať poznámky k hláseniu a pracovnej zákazke, ktorá na základe hlásenia (požiadavky) vznikla. Poznámky sa vkladajú formou chatu, ktorý môže vkladať každý užívateľ iWi_REQUESTORA.
iWi-REQUESTOR
Každý žiadateľ má možnosť vidieť svoje žiadosti a stavy ich rozpracovanosti, ako aj priebežných plnení. V závislosti od stavu konkrétnej žiadanky má žiadateľ možnosť vyjadriť sa k ukončenému pracovnému príkazu (schváliť ho, či zamietnuť s dôvodom vrátenia). V prípade zamietnutia, sa pracovný príkaz opätovne vráti riešiteľovi na dopracovanie. Vo finále je viditeľný priebeh celej zákazky aj konkrétnymi detailmi.
Pre riadiacich pracovníkov:
  • iWi-MANAŽER – operatívne riadenie, plánovanie na mesačnej a dennej báze
  • iWi-REPORT – vyhodnocovanie a reportovanie s možnosťou exportu dát do MS Excel
iWi-MANAŽER
riadenie údržby v reálnom čase (podpora DRAG&DROP) 
iWi_MANAZER ponúka aj funkciu operatívneho prehľadu o aktivitách údržby. Prehľad zobrazuje rozdelenie pracovných zákaziek v mesačnom prehľade a aktuálny stav – zoznam pracovných zákaziek na aktuálny dátum, grafické zobrazenie na ktorých zákazkách sa práve pracuje, ktoré sú ukončené v danom dni.

iWi-MANAŽER
Detail plánu konkrétneho pracovníka, zoznam priradených zákaziek.
    


iWi-MANAŽER
riadenie údržby v reálnom čase (podpora DRAG&DROP)
iWi_MANAZER súži pre teamleaderov údržby (IWI_MAN) pre priradzovanie pracovných zákazok medzi jednotlivých výkonných pracovníkov (IWI_PDA). iWi_MANAZER je možné používať na klasickom PC, nakoľko pre funkciu „drag and drop" je potrebné používať myš.

iWi-REPORT
vytváranie pripravených reportov za zvolené časové obdobie na základe zvolených parametrov (MTTR, MTBF, Pomer druhov údržby, Efektivita pracovníkov atď.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

iWi bol vytvorený pre spoluprácu s IS na riadenie údržby od rôznych spoločností ako IFS, SAP, INFOR, IBM 

Produktový list v pdf formáte:LetákA4_IWI_2019_1.pdf               Oficiálne video:Pridať komentár

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!
© 2015 INSEKO a.s. Všetky práva vyhradené. Počet prístupov: 100487
Vytvoril Viadon, s. r. o., generuje redakčný systém NetBase