OEE - PM TOOLKIT
MÁM ZÁUJEM o prezentáciu riešenia  (po kliknutí na odkaz budete presmerovaný na kontaktný formulár)

PM TOOLKIT umožňuje pripojenie a monitorovanie ľubovoľného strojného zariadenia (24/7). Svoje uplatnenie už našiel v rôznych odvetviach priemyslu: polygrafickom, strojárenskom, hutníckom, automobilovom, v stavebnom, potravinárskom či elektrotechnickom.
Údaje získava bez zásahu obsluhy, automaticky a v reálnom čase. PM TOOLKIT, tvorený vo vývojovom prostredí D2000, údaje archivuje, spracováva, vyhodnocuje a výsledné informácie zobrazuje obsluhe na obrazovke PC nachádzajúcej sa pri zariadení. Úlohou obsluhy zariadenia je len prihlásenie sa cez dotykový panel, výber výrobku (zákazky), na ktorom práve pracuje, a zadanie dôvodu prestoja,ak vznikne, výberom z užívateľsky definovaného číselníka,  (dĺžku prestoja pre zadávanie obsluhou je možné individuálne nastaviť). Zároveň je možné zobrazovať viacero zariadení na jednom operátorskom PC.


PM TOOLKIT
– Efektivita v priamom prenose (OEE)


Metodológia výpočtu OEE 
 – Overall Equipment Effectivenes

Základné vlastnosti PM TOOLKIT :
 • automatický zber údajov o aktuálnej výrobe,
 • možné pripojenie priamo na Riadiaci systém stroja (Siemens, Heidenhein, Fanuc, a.i.)
 • sledovanie plánovaných a neplánovaných prestojov
 • sledovanie výroby, výkonu a kvality
 • výpočet celkovej efektivity zariadenia a výroby (OEE - Overall Equipment Effectiveness).
 • sledovanie dĺžky trvania údržby, zoraďovania
 • možnosť integrácie s ďalšími informačnými systémami v podniku
 • možnosť automatickej aktualizácie a synchronizácie číselníkov
 • sledovanie OEE po zariadeniach, operátoroch, skupinách zariadení
 • sledovanie trendov jednotlivých ukazovateľov za zvolené obdobie
 • tvorba analýz a reportov na základe archívnych dát
 • vizualizácia správnosti a plnenia noriem

PM TOOLKIT – MODULY a FUNKČNOSTI :
PM TOOLKIT - BASE PM TOOLKIT - ADVANCED
 • Modul OEE
 • Modul Operátor
 • Modul KPI – analytický
 • Modul Vizualizácia - Hodinová stabilita - Vizualizácia kľúčových údajov z procesu výroby v prostredí Webu
 • Modul Autonómna údržba - plánovanie a vyhodnocovanie činností obsluhy pred spustením výroby
 • Modul Alarmy - eskalačný subsustém, automatické generovanie definovaných alarmových hlášok na akúkoľvek nastavenú udalosť
 • Modul Zákazky - Výrobné operácie (možnosť integrácie s ERP)
 • iWi - interface  – bezpapierová údržba - kooperácia so systémom údržby
 • Modul Kvalita - elektronická evidencia a on-line vyhodnocovanie meraní rôznych typov parametrov v procese výroby
 • Informačný Modul  - distribúcia dokumentov v elektronickej forme užívateľom, elektronický podpis
 • Modul SMED - vyhodnocovanie zoraďovania metodológiou Single Minute Exchange of Dies
 • WEB user Interface - web rozhranie pre manažérov, majstrov, vizualizácia kľúčových ukazovateľov výroby v prostredí webového prehliadača
Modul KPI
Rôzne pohľady na dáta podľa zvolených paramterov (na obr. priebeh výroby za zvolené obdobie)

Užívateľská Master schéma
Užívateľom definovaný manažérsky pohľad na celú výrobu. Po kliknutí na konkrétny stroj sa prekreslí schéma obrazovky Operátora na obrazovku manažéra.


Analýza SMED (Single Minute Exchange of Dies)

Metóda na skracovanie časov pretypovania výrobných zariadení.


Analýza výrobných cyklov

Detailný pohľad na trvanie výrobných cyklov za zvolený časový úsek.


PM TOOLKIT je flexibilne prispôsobiteľný požiadavkám zákazníka .


Produktový list v pdf formáte:LetákA4_PMT_20017_2.pdf
Produktový list materskej spoločnosti v pdf formáte: LetákPMTOOLKIT_v3

MÁM ZÁUJEM o prezentáciu riešenia


Pridať komentár

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!
© 2015 INSEKO a.s. Všetky práva vyhradené. Počet prístupov: 100488
Vytvoril Viadon, s. r. o., generuje redakčný systém NetBase