Mobilná údržba s využitím QR kódov v prostredí automotive.

Spoločnosť International Automotive Components (IAC) má viac ako 160-ročnú tradíciu v oblasti automobilových interiérov. Je to globálna pôsobnosť, ktorá zahŕňa približne 60 pobočiek v 18 krajinách. S viac ako 50 výrobnými závodmi a viac ako 18 dizajnérskymi, technickými a obchodnými centrami zamestnáva celosvetovo približne 19 000 ľudí. Je popredným svetovým dodávateľom automobilových komponentov a systémov. Na Slovensku pôsobí spoločnosť od roku 2006 v Lozorne. Zamestnáva viac ako 1000 ľudí.

Dôvody pre nasadenie Informačného systému údržby

 • Plánované zavedenie systému hodnotenia výkonov
 • Čiastkové kroky procesu boli evidované v samostatných excelových dokumentoch
 • Verzia SW pre evidenciu údržby s názvom MP2 už nespĺňala požiadavky na prezentačnú vrstvu a reporting
 • Systém neposkytoval žiadnu podporu pre online prácu s mobilnými zariadeniami

Požiadavky na modernizáciu systému

 • Zavedenie QR kódov na evidenciu hlásenia porúch a overenie osôb pri odpise činností
 • Riešenie, ktoré bude možné používať interne – ON-PREMISE v rámci web prehliadača
 • Aktualizácia a doplnenie majetku naprieč celou spoločnosťou
 • Presné štatistiky o uzatváraní pracovných príkazov
 • Zreálnenie normovania práce kvôli plánovaniu
 • Online vyťaženosť pracovníkov, možnosť prideľovať prácu na konkrétnu osobu i na skupinu
 • Zrýchlenie reakčných časov
 • Detailná evidencia foriem s možnosťou zápisu stavu cyklov s nastavením automatickej tvorby novej úlohy
 • Mobilnú aplikáciu pre údržbárov na zjednodušenie zadávania údajov do systému
 • Zapracovanie rôznych validačných kritérií (napr. overenie prítomnosti pracovníka pri stroji)
 • Rozsiahly reporting dát

Požiadavky sme boli schopní pokryť aktuálnymi verziami EAM a iWi.

Priebeh implementácie

Práce na aktualizácii dohodnutej výmeny verzií systémov sa odštartovali v decembri 2020. Prvým krokom bolo vytvorenie detailnej analýzy a návrhu riešenia. To popísalo dátovú štruktúru, podrobné procesy údržby a ďalšie rozsiahle nastavenia systému. Navyše boli do systému zapracované zostavy na kľúč, okrem štandardne dodávaných reportov.

Na strane IAC nebolo vôbec jednoduché pripraviť ucelene všetky podklady, predovšetkým kvôli možnostiam stávajúceho systému, ale najmä kvôli pandemickej situácii a priebežným absenciám zodpovedných osôb. Postupne sa to však spoločne so špecialistami z INSEKO, a.s., podarilo a v auguste 2021 sa spustila testovacia prevádzka, počas ktorej pracovníci IT doinštalovali mobilnú aplikáciu pre určených pracovníkov údržby a majstrov výroby. Po doladení nezhôd, doplnení chýbajúcich nastavení bol systém spustený do ostrej prevádzky v septembri 2021. Jednou z kľúčových vlastností EAM je i to, že sa testovacie prostredie v rámci jednej aplikácie zachovalo a teda do budúcna je možné v tomto prostredí simulovať prípadné ďalšie zmeny, ktoré budú vyžadované vedením či majiteľom procesu.

Prínosy informačného systému údržby

 • Zabezpečenie transparentnosti procesu údržby
 • Okamžité štatistiky o vzniku poruchy vs. hlásenie o poruche a reakčnom čase
 • Možnosť tlače a využívania QR kódov
 • Presnejší zber dát vykonávania opráv vďaka skenovaniu QR kódov
 • Zachytenie detailov dennodennej rutiny údržbárov
 • Používanie jedného centrálneho systému
 • Zavedenie bezpapierovej údržby
 • Zozbieranie, vyhodnotenie a reportovanie dát o efektivite pracovníkov
 • Vysoká podpora mobility nielen údržbárov, ale i majstrov či zodpovedných vedúcich
 • Okamžité hlásenia o minimálnom stave v sklade
 • Lepšie zameranie na problém vďaka širokému výberu dát

Vyjadrenie zákazníka

Mário Pečimúth

Maintenance managerIAC Group (Slovakia) s.r.o.

Moderné riadenie údržby vyžaduje moderný a spoľahlivý systém.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o naše služby alebo riešenia, prosím, vyplňte kontaktný formulár. Reagujeme na všetky správy a odpovieme Vám čo najskôr.

  Spolupráca a partnerstvá