PMT, EAM a iWi v prostredí ERP ABAS.

Člen skupiny Moravia Steel Kovárna VIVA je jedna z nejmodernějších kováren střední Evropy. Pro špičky světového průmyslu navrhujeme a vyrábíme širokou paletu dílů z ušlechtilých ocelí. Naší vizitkou jsou unikátní řešení a prvotřídní kvalita. Pro nejlepší firmy světového průmyslu navrhuje a vyrábí zápustkové výkovky z nejkvalitnější oceli.

Problémy minulosti

 • Absencia akejkoľvek elektronickej evidencie
 • Nekompatibilita VÝROBA vs. ÚDRŽBA
 • Neexistujúce prepojenie s ERP systém
 • Absencia SHOP-FLOOR systému
 • Žiadna evidencia VTZ v zmysle vyhlášky
 • Chýbajúce vizualizácie plánu vs. skutočnosť

Priebeh implementácie

 • Projekt sa začal formovať v roku 2015, kedy prebehlo prvé jednanie o realizácii pilotného projektu ktorého realizácia sa uskutočnila na začiatku roka 2016. Vtedajší výkonný riaditeľ usúdil, že jedinou cestou akou sa môžu v tejto sfére vydať je vývoj riešenia pre riadenie výroby „na kľúč“, teda podľa presných požiadaviek výkonných ľudí z prostredia výroby. Následne sa vytvorila skupina zamestnancov, ktorý pripravili detailné zadanie na základe, ktorého vznikol prvotné riešenie pre potreby sledovania kovacích liniek.
 • V súčasnosti sú systémy prevádzkované na ďalších častiach výroby (nástrojáreň, mechanici, logistika, delirna), ako aj v oddelení údržby, kde sa využíva moderná Android aplikácia, ako aj natívna aplikácia pre počítače s Windows. MES systém sa neustále rozširuje a postupne sa implementujú prvky bezpapierovej výroby a údržby na všetky úrovne riadenia, čo výrazne napomáha k výkonnosti zariadení a zvyšovaní efektivite pracovníkov pristupujúcich do aplikácií dodávaných spoločnosťou INSEKO a.s.

Aktuálny rozsah monitoringu výroby

 • 12 kovacích liniek – Stredisko KOVÁRNA –  pripojenie prostredníctvom digitálnych prevodníkov protokolom MODBUS
 • 12 CNC obrábacích strojov – pripojenie na riadiace systémy Heidenhein, Fanuc
 • 4 manuálne pracovická na oddelení – MECHANICI
 • 5 jednoúčelových strojov na stredisku – DELÍRNA
 • 5 kovacích liniek – sesterská spoločnosť – ALPER
 • 3 veľkoplošné LCD – Vizualizácie rozpracovanosti jednotlivých zákaziek
 • 1 x 12″ tablet – naskladňovanie foriem pre stredisko – MECHANICI
 • Systém je prevádzkovaný centralizovane na virtuálnych serveroch pre spoločnosti Kovárna VIVA Zlín a ALPER Prostějov
 • Kiosky pre obsluhu, údržbárov, majstrov v počte: 30 ks, veľkosť obrazovky 24,5″ s využitím RFID 125kHz a čítačkami čiarových kódov

Aktuálny rozsah monitoringu údržby

 • 800 objektov údržby
 • Štruktúra majetku je rozdelená do piatich úrovní
 • 2 veľkoplošné LCD
 • Zápis vykonaných činností prebieha na dvoch dielňach údržby a na výrobných kioskoch
 • V spoločnosti ALPER využívajú 2 tablety s natívnou Android aplikáciou

V roku 2022 sa pokračuje v rozširovaní systémov na ďalšie výrobné úseky a objekty údržby.

Prínosy implementovaného riešenia pre monitoring výroby

 • Automatizovaný online zber dát z kovacích liniek a nástrojárne s integrovanou poruchovou údržbou, autentifikácia RFID a čítačkami ČK (rozpracovanosť zákazky, plnenie plánu, OEE)
 • Integrácia na Zákazky, Výkresovú dokumentáciu, databázu Výkovkov, Nezhody
 • Sledovanie výrobného plánu a stavu prípravy náradia na jednotlivé kovacie linky
 • Bezpapierová dokumentácia (zobrazenie aktuálnych výkresov a technologických dát)
 • Vizualizácia stavu výrobných a údržbárskych zákaziek
 • Automatické odvádzanie výrobných zákaziek do ERP systému
 • Vizualizácia a reporting (zavedenie shop floor managementu)
 • Sledovanie a eskalácia alarmových stavov v reálnom čase (email, SMS)
 • Motivačný – Hodnotiaci systém – automatizovaný výpočet príplatkov a ich vizualizícia na kioskoch s manažérskou nadstavbou
 • Prepojenie PM Toolkit s informačným systémom údržby (automatické nahlasovanie potreby servisného zákroku)

Implementované procesy v rámci systému údržby VIVA a ALPER

 • Korektívna údržba, Preventívna údržba, časová, aj meračová resp cyklová
 • Využívanie tzv.„čeklistov“
 • Manažment porúch zistených pri preventívnych prehliadkach
 • Generálne opravy a rekonštrukcie, plánované opravy
 • Procesy podpory výroby – výmeny induktorov
 • Revízie, poruchy z revízii, zaradenie a vyradenie zariadení z evidencie
 • Realizovaný interface na skladový modul v ERP ABAS tzv. zrkadlenie skladu
 • Údržbári odpisujú použité náhradné diely v EAM. Vzniknuté pohyby (výdaj, vrátenie) schvaľuje vedúci údržby a následne sú prenášané do účtovníctva ERP ABAS.
 • Integrácia viacerých skladov (Sklady ND, elektro sklad,…)
 • Vizualizácia aktuálneho stavu na údržbe stav liniek (existencia porúch, zákaziek)
 • Vizualizácie aktuálnych zákaziek (informácie o zákazke, čo treba realizovať, či na zákazke už niekto pracuje, odpracovaný čas adresne na pracovníka)
 • Vizualizácia stavu údržbárov na zmene. Dáta čítané priamo z dochádzky, vizualizácia kedy pracovník prišiel do práce a či aktuálne pracuje na zákazke a na akom zariadení
 • ALPER – Mobilná údržba, využívajú tablety s natívnou Android aplikáciou
 • Výkonní pracovníci využívajú, iba mobilné zariadenia. V mobilnom zariadení majú dostupné všetky informácie potrebné pre realizáciu
 • Zároveň v mobilnom zariadení vykonávajú odpis odpracovaných hodín formou štart / stop, odpis ND zo skladu pomocou Bar alebo QR kódu

Vyjadrenie zákazníka

Ivan Sklenárik

vedoucí oddělení rozvoje a průmyslového inženýrstvíKovárna VIVA a.s.

„Díky systému PMT získáváme data přímo ze strojů a můžeme sledovat výrobu v reálném čase. Současné propojení s ERP systémem umožňuje sledovat vytížení jednotlivých pracovišť a plnění výkonových norem, což přináší přesnější alokaci kapacit ve výrobní plánu. Nezkreslená data nám také poukazují na nejčastější příčiny prostojů. Eliminací příčin těchto prostojů dochází k navýšení výrobní kapacity při stejných provozních nákladech.“

Softwarové řešení Infor EAM s nástavbou iWi nám velmi pomohlo v rámci digitalizace procesů údržby. Pro správu majetku jsme získali možnost mít všechny data v jednom systému. Máme nyní databázi požadavků formou helpdesku, plánujeme preventivní, prediktivní a jiné prohlídky, získáváme on-line reálná a měřitelná data o všech strojích, zařízeních a aktivitách, které se ději napříč naší firmou. Vidíme historii oprav a všech činností, včetně rozpadu na konkrétní pracovníky údržby, jejich elektronickým výkazem práce a konkrétním personálním vytížením. Jsme schopni plánovat práci jak na jednotlivce, tak i na skupinu lidí. Systém je propojen také se skladovým hospodářstvím a umožňuje nám on-line přístup ke všem náhradním dílům, jejich výdej, příjem a umístění na konkrétních pozicích ve skladu. U KPI dokážeme zjistit nejen parametry provozuschopnosti strojů (MTTR, MTBF, MTTR, MTTD), ale i vyčíslit události v systému na finance a následně srovnat reálné a skutečné náklady s plánovanými.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o naše služby alebo riešenia, prosím, vyplňte kontaktný formulár. Reagujeme na všetky správy a odpovieme Vám čo najskôr.

  Spolupráca a partnerstvá