EAM v plynárenskom prostredí.

NAFTA je 6. najväčší prevádzkovateľ zásobníkov plynu v Európe. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii a na Ukrajine.

Dôvody pre nasadenie Informačného systému údržby

 • Pôvodný systém bol nedostatočný
 • Požiadavka z roku 2012 na profesionálny softvér pre údržbu, ktorý umožní:
  • evidenciu cca. 30 000 objektov
  • realizáciu viac ako 10 000 údržbárskych zásahov ročne
  • integráciu s technickými a ekonomickými systémami v spoločnosti
  • detailnú evidenciu prác, nákladov a ich vyhodnotenie
  • Systém určený pre každodennú prácu dispečerov, technikov, údržbárov a managerov
  • Systém s podporou plánovania práce na úrovni týždňov / dní
 • Výsledkom niekoľkomesačného výberového konania bolo rozhodnutie pre Infor EAM

Priebeh implementácie

 • Systém sa začal implementovať v roku 2012. Základom bola evidencia objektov v systéme, rozbehnutie preventívnej údržby a podchytenie nahlasovania a opravy porúch. Postupne boli pridávané interface na SAP a technológie (SCADA systémy). Po ukončení implementácia sa systém ďalej rozvíjal napríklad pridaním elektronických kníh na spravovanie záznamov pre banský úrad, prepojenie na dokumentačný systém (M files) alebo rozvojom na mieru podľa zadania používateľov systému. Po akvizícii zásobníkov v Bavorsku bol tento systém nasadení aj v tejto dcérskej spoločnosti. Implementáciu pokrývalo Inseko.
 • Systém sa aj naďalej rozvíja smerom k mobilnej a bezpapierovej údržbe.

Prínosy informačného systému údržby

 • Kompletná evidencia o všetkých objektoch údržby
 • Prehľad a vyhodnotenie nákladov
 • Zjednodušenie práce na základe integrácie na SAP a SCADA systémy
 • Zníženie administratívneho zaťaženia
 • Podpora pre údržbu a manažment

Vyjadrenie zákazníka

Pavol Habala

vedúci oddelenia riadenia údržbyNAFTA a.s.

V našej spoločnosti Infor EAM poskytuje účinnú podporu prevádzke, technikom, majstrom, dispečerom, ale aj manažérom a kontrolórom. Cieľom je, aby každý na svojej úrovni mal k dispozícii komplexné, kompaktné a aktuálne online informácie. Systém konkrétne poskytuje dáta o činnostiach na zariadeniach v prevádzke, (napr. kto, čo, kedy, kde a ako vykonal/vykoná, za aký čas a s akou prioritou…). Ďalej sumarizuje komplexné informácie o zariadeniach, ich aktuálny stav,(vrátane aktuálnej disponibility či poruchy – podklad pre dispečerské riadenie), ale aj historické dáta. To sú všetko vstupy pre rôzne analýzy,(kapacity pracovníkov, náklady, disponibilita zariadení, stav zariadení,…).Ale máme k dispozícii aj porovnanie histórie, aktuálnych plánov a predikcie do budúcna. Ďalej systém pomáha pri plánovaní prác na dennej báze, ale aj pri veľkých technologických odstávkach. Taktiež slúži ako podklad pre dispečerské riadenie, vyhodnocovanie bezpečnosti, riadenie zmien, zastrešuje kalibračné protokoly, obsahuje databázu bezpečnostných či metrologických zariadení a podobne. Všetko budujeme postupne podľa vznikajúcich požiadaviek a našich možností.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o naše služby alebo riešenia, prosím, vyplňte kontaktný formulár. Reagujeme na všetky správy a odpovieme Vám čo najskôr.

  Spolupráca a partnerstvá