Prečo si zaobstarať natívnu aplikáciu iWi od INSEKO a.s.?

1

Údaje pod kontrolou

Všetky údaje sa prostredníctvom natívnych aplikácií alebo web rozhrania : real-time zaznamenávajú a archivujú v databáze a teda sú okamžite k dispozícii všetkým ďalším uživateľom, ktorí sa podieľajú na realizácii zásahov a nutne potrebujú informácie o aktuálnych či historických záznamoch konkrétneho zariadenia bez nutnosti hrabania sa v papieroch.

2

Menej papierovania

Absolútne odbúranie papierovej formy, všetko sa eviduje elektronicky. Pracovníci údržby majú nonstop pod kontrolou svoje zápisy, prehľad o hlásených zásahoch, či o nárokoch na svoje odmeny. Stačí sa len prihlásiť do natívnej aplikácie a do pár sekúnd ste v obraze.

3

Spokojný audit

Implementáciou takéhoto riešenia má zákazník pripravené relevantné podklady pre Audit de-facto okamžite.

4

Výkony a prestoje

Používaním aplikácie iWi majú manažéri údržby neustály prehľad o realizovaných výkonoch svojich výkonných pracovníkov, dokážu online sledovať trvanie prestoja a následne presne vyhodnotiť dôvody prerušenia výroby udržiavaných zariadení prostredníctvom predpripravených reportov, ktoré okrem prepracovanej obsahovej formy šetria čas a najmä náklady.

5

Adresné nahlasovanie

Všetky hlásenia sú autentifikované, je ich možné zadať priamo od stroja/linky veľmi jednoducho, napríklad oskenovaním QR kódu. Zrýchli a spresní sa tým tok informácií a predchádza sa nedorozumeniam v komunikácii medzi výrobným úsekom a údržbou.

6

Modularita

K dispozícii sú pre rôzne pracovné pozície web moduly iWi : REQUESTOR, MANAŽER - plánovanie DRAG & DROP + REPORTING a PANEL pre použitie na klasickom PC. Natívna iOS a Android aplikácia pre zariadenia typu smartphone : iWi PDA. Natívna Windows aplikácia: iWi PANEL.

Stiahnite si našu aplikáciu

zobrazenie aplikácie na mobilnom zariadení

Údržba bez papiera

...tak, aby bol údržbár čo najmenej zaťažený administratívou spojenou s evidenciou výkonu a zároveň aby bol v informačnom systéme dostatok informácií potrebných pre operatívne riadenie procesu údržby a pre potreby vyhodnocovania a reportovania stavu údržby a stavu udržiavaných zariadení.

10 %

Získate na skrátení reakčných časov

15 %

Zarobíte sledovaním a vyhodnocovaním výkonov

20 %

Času získajú pracovníci automatizáciou práce so skladovými zásobami

40 %

Vášho času môžete venovať užitočnejším činnostiam, stačí využívať modul - Reporting

Naši klienti

Prípadové štúdie

Bonatrans Group, a.s.

„Pro kvalitní řízení je potřeba kvalitní data.“ „Nepotřebujeme sledovat lidi v práci, stačí nám sledovat práci strojů.“

Prípadová štúdia

IAC Group (Slovakia) s.r.o.

Spoločnosť International Automotive Components (IAC) má viac ako 160-ročnú tradíciu v oblasti automobilových interiérov. Je to globálna pôsobnosť, ktorá zahŕňa približne 60 pobočiek v 18 krajinách.

Prípadová štúdia

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o naše služby alebo riešenia, prosím, vyplňte kontaktný formulár. Reagujeme na všetky správy a odpovieme Vám čo najskôr.

    Spolupráca a partnerstvá