Prečo PM TOOLKIT - MES?

1

Identifikácia úzkych miest

Meranie OEE poukazuje na skryté kapacity strojného zariadenia, resp. technológie. Cielená optimalizácia zvýši priepustnosť a zrýchli celý výrobný tok. Ak zvažujete kúpu ďalšieho výrobného zariadenia alebo pridanie pracovnej zmeny, meranie efektivity úzkeho miesta vloží do vašich rúk objektívne informácie pre ďalšie rozhodovanie.

2

Skrátenie výrobného cyklu

Transparentné zobrazenie úrovne efektivity vám umožní cielene a systematicky zlepšovať výrobné procesy. Vďaka nepretržitému meraniu OEE uvidíte „v priamom prenose“ účinok vašich zlepšení a môžete dlhodobo kontrolovať, či ich pracovníci dodržiavajú. Celý proces optimalizácie riadite efektívne. Vyrobíte viac výrobkov pri rovnakých fixných nákladoch.

3

Vizualizácia plnenia noriem

Výkon každého zamestnanca je vyjadrený objektívne odmeranou hodnotou. Zamestnancov môžete motivovať na základe skutočností, ktoré si každý môže overiť. Priebežná informovanosť zamestnancov umožní sústrediť sa na výkon a ľahšie dosiahnuť ciele, ktoré im stanovíte. Z praxe vieme, že vizualizáciou výkonov prispejete k pokoju na pracovisku a eliminujete diskusie o výške odmien pracovníkov.

4

Zmena správania obsluhy

Získate pravdivé a objektívne informácie o počte a dĺžke prestojov. Výrobné zariadenie a pracovníci sú neustále monitorovaní. Už samotné zavedenie automatického monitorovania zvýši pracovnú disciplínu obsluhy.

5

Údaje pre použitie v Microsoft Power BI

Získate možnosť automaticky synchronizovať kľúčové dáta z PM Toolkit so špecializovanou aplikáciou na vizualizáciu a reporting Microsoft Power BI.

6

Prepojenie s ERP systémom

Skúsenosti s integráciou: SAP, HELIOS, IFS, QAD, SAP Bussiness One, NAVISION, AXAPTA, K2, ABAS a iné. Obojstranné prepojenie s nadradeným systémom umožňuje rozšíriť možnosti sledovania a vyhodnocovania ďalších výrobných informácií.

Hlavnou výhodou riešenia je,

že používateľom prináša presné, hodnoverné a neskreslené informácie o stave využitia konkrétnych výrobných zariadení.

30 %

Garantované zvýšenie produktivity v prvom roku

20 %

Zvýšenie kvality výroby

90 %

Dosiahnutá dostupnosť výrobných zariadení

20 %

Úspora času administratíve

Naši klienti

Prípadové štúdie

KOFOLA a.s.

Riešenie umožnilo procesným inžinierom spoločnosti zamerať sa na slabé miesta, optimalizovať procesy a malo výrazný dopad na zvýšenie efektivity.

Prípadová štúdia

Bonatrans Group, a.s.

„Pro kvalitní řízení je potřeba kvalitní data.“ „Nepotřebujeme sledovat lidi v práci, stačí nám sledovat práci strojů.“ Miroslav Svoboda, Průmyslový inženýr

Prípadová štúdia

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o naše služby alebo riešenia, prosím, vyplňte kontaktný formulár. Reagujeme na všetky správy a odpovieme Vám čo najskôr.

    Spolupráca a partnerstvá