Slovenská spoločnosť údržby zorganizovala 21. ročník medzinárodnej konferencie s názvom: Národné fórum údržby 2022 a INSEKO a.s. bolo hlavným partnerom tohto podujatia.

Prebehlo v termíne : 31.5. – 1.6.2022

Miesto konania: Hotel Patria – Štrbské pleso

Program

Súčasťou programu konferencie boli rôzne zaujímavé témy ako napr. nové trendy v riadení údržby, najlepšia prax v prevádzke a údržbe, Maintenance 4.0, informačné systémy údržby, kybernetická bezpečnosť a údržba, prediktívna údržba a diagnostika a mnoho iných.

Na konferencii boli udelené ceny SSU. Jednu z nich – Údržbár roka 2021 obdržal Ing. Mário Pečimúth– vedúci údržby a inžinieringu v spoločnosti IAC Group (Slovakia) s.r.o. – závod Lozorno, ktorý prednášal o spolupráci s našou spoločnosťou : Tvorba a inovácia procesu údržby za účelom efektívneho hodnotenia zamestnancov prostredníctvom špecializovaných aplikácií od INSEKO a.s.

Konferencia prebehla úspešne a bola opäť výnimočná. Načerpali sme množstvo nových inšpirácií a nadviazali nové kontakty.

Fotky z akcie

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o naše služby alebo riešenia, prosím, vyplňte kontaktný formulár. Reagujeme na všetky správy a odpovieme Vám čo najskôr.

    Spolupráca a partnerstvá