EAM v prostredí výroby tepla a teplej vody.

Skupina Veolia má v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S takmer 179 000 zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia energetického, vodného a odpadového hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom,  na zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.

Veolia Slovensko je popredný dodávateľ služieb v oblasti energetiky a vodohospodárstva. Energetická divízia – Veolia Energia – patrí medzi najväčších výrobcov a dodávateľov tepla na Slovensku. Viac ako 25 rokov sa stará o teplo domova pre viac ako 90-tisíc domácností v 25 mestách. Od roku 2018 je i významný výrobca elektrickej energie a poskytovateľ podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy. V rámci skupiny zabezpečuje aj služby pre priemyselných klientov a poskytuje riešenia v oblasti energetickej efektívnosti budov a ich komplexnú správu.

Viac na www.veoliaenergia.sk

Dôvody pre nasadenie Informačného systému údržby

Požiadavka na systém vychádzala od vedenia spoločnosti. Požiadavkou bolo:

 • zabezpečenie procesu údržby minimálne na takej úrovni, ako v ostatných krajinách sveta, kde je VEOLIA aktívna;
 • zlepšenie aktuálneho stavu evidencie, spracovania a prezentácie dát z procesov údržby;
 • zjednotenie procesu údržby naprieč spoločnosťou;
 • uľahčenie práce používateľom pri riadení a vykonávaní údržby;
 • využitie dát a nového softvéru na lepšie riadenie procesu.

Z dôvodu skupinových nastavení mala skupina Veolia Energia na Slovensku výber z dvoch nadnárodných riešení a vo finále sa rozhodla pre EAM od spoločnosti INFOR, dnes Hexagon.

Priebeh implementácie

 • Implementácia začala v roku 2019 vypracovaním štúdie na riadenie údržby. Následne prebehle interná diskusia o riešení Cloud vs. ON PREMISE a vzhľadom na okolnosti s integráciou s ERP systémom Helios Green zvíťazilo riešenie ON PREMISE. Aktuálne je systém prevádzkovaný na cloude v spoločnosti ORANGE. Výsledkom lokálnej implementácie je stav, že skupina Veolia Energia Slovensko dokáže pracovať v rámci regulácie sieťových odvetí na Slovensku a zároveň v rámci pravidiel korporátu, čo by v korporátnom Cloud riešení nebolo možné z dôvodu ovplyvnenia ostatných užívateľov tohto riešenia vo svete.
 • Projekt pokračoval implementáciou procesov údržby v rokoch 2019-2020. Špecialitou bolo, že v rámci štruktúry skupiny Veolia Energia na Slovensku, spoločnosť C – bau, spol. s r.o. poskytuje údržbu väčšine slovenských pobočiek. Aj takýto komplikovaný proces sme dokázali v Infor EAM podporiť.
 • Do konca roka 2021 boli dokončené práce na interface Infor EAM/Helios Green, Interface pozostával z viac ako 15tich samostatných prenosov. Plánované spustenie k 1. 1. 2022 prebehlo úspešne.
 • V roku 2022 je plánovaný ROLL – OUT riešenia na ďalšie lokality v SR.

Prínosy informačného systému údržby

 • zjednodušenie procesov údržby vrátane podpory pre jednotlivé role v procese
 • sprehľadnenie práce pre používateľov
 • podpora pre investičné aktivity
  • sledovanie a vyhodnotenie nákladov
 • interface medzi systémami
  • každý pracovník robí iba v jednom (svojom) systéme
 • reporting na mieru podľa požiadaviek

Vyjadrenie zákazníka

Zuzana Svobodová

vedúca oddelenia nástrojov, zodpovedná za implementáciuC-bau, spol. s r.o. člen skupiny Veolia Energia na Slovensku

Rozhodnutie používať EAM odštartovalo u nás dlhý proces optimalizácie údržby a zjednocovania databázy. Spoločnosť Inseko je pre nás veľkou podporou, ich nápady a riešenia na vylepšenie posúvajú naše myšlienky ešte ďalej. EAM je vynikajúci nástroj na riadenie údržby, dokáže pokryť celý proces od samotného výkonu práce a zaznamenania času práce, či externých nákladov až po manažérske reporty a KPI, pre lepšie riadenie či už ľudí alebo financií. Spojenie EAM-u s ERP systémom nám poskytne komplexný pohľad na údržbu a na to, kde a ako efektívne sa používajú finančné prostriedky.

Patrik Borš

vedúci oddelenia MaR a riadiacich systémov, užívateľ Eam-uC-bau, spol. s r.o. člen skupiny Veolia Energia na Slovensku

Z pohľadu každodenného užívateľa nástroja na riadenie údržby INFOR EAM z pozície vedúceho oddelenia môžem povedať, že v porovnaní s predošlým systémom sa zjednodušil a samozrejme aj urýchlil celý administratívny proces. Zjavná je teda úspora času, následne finančných nákladov- zdrojov údržby, zlepšením produktivity práce zamestnancov. Jednou z výhod je detailná kontrola odpracovaného času a eliminácia chýb ľudského faktora. Z pohľadu koordinácie plánovanej ( preventívnej a legislatívnej) údržby nám EAM pomohol zosúladiť harmonogramy týchto prác a následne ďalej pracovať so zistenými nedostatkami tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu nevyhovujúceho skutkového stavu. V neposlednom rade za veľký prínos považujem funkčný interface medzi EAM a finančným systémom, ktorý uživateľsky výrazne zjednoduší prácu, proces nákupu, obstarávania služieb a taktiež urýchlenie ostatných interných procesov. Spoločnosť INSEKO ako náš partner pristupovala v procese implementácie EAM-u v našej spoločnosti tak, aby zohľadňovala a zapracovala do systému mnohé často krát náročné požiadavky všetkých zainteresovaných strán.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o naše služby alebo riešenia, prosím, vyplňte kontaktný formulár. Reagujeme na všetky správy a odpovieme Vám čo najskôr.

  Spolupráca a partnerstvá